Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

     เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา ๑๗.๓๐น. นางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและพนักงานจ้าง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยนายวสุรุจ สามารถ นายอำเภอตาลสุม ประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาชนชาวอำเภอตาลสุม

[ 06-06-2566 ] Hits:3

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566

     เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จัดกิจกรรมอบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยภายหลังการฝึกอบรมจะมีการลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัข และแมว ในพื้นที่ 13 หมู่บ้านของตำบลนาคาย เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ประชาชนท่านใดมีความประสงค์นำสัตว์เลี้ยงของท่านเข้ารับบริการ สามารถติดตามรายละเอียดวัน เวลา...

[ 22-05-2566 ] Hits:17

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น (ประเพณีบุญบั้งไฟเส็งกลองตำบลนาคาย) ประจำปี 2566

     องค์การบริการส่วนตำบลนาคาย โดย นางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น (ประเพณีบุญบั้งไฟเส็งกลองตำบลนาคาย) ประจำปี 2566 วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม มรดกประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

[ 18-05-2566 ] Hits:60

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย สำรวจความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนจากเหตุวาตภัย

     วันที่ 30 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย โดยนางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย มอบหมายให้นายอัมพร วงษาหล้า ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาคายที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฝนตก และมีลมกรรโชกแรง ส่งผลให้เสาไฟหักโค่นล้มกีดขวางทางสัญจรและบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายหลายหลังคาเรือน ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือเป็นลำดับต่อไป

[ 30-04-2566 ] Hits:32

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

วัดหนองเป็ด

      วัดหนองเป็ด หรือวัดจอมศรี เป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ ๓ บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลนาคาย  อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๙ ได้รับพระทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๗

[ 01-01-2565 ] Hits:607

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ