Hot News :
กองช่าง

นายภิญโญ แสนทวีสุข

ผู้อำนวยการกองช่าง
มือถือ 094-2896622

 


พนักงานส่วนตำบล

นายไพรวรรณ กองสิน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

 


พนักงานจ้าง

นายรุ่งโรจน์ กำลังงาม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

นายเมฆ คงเจริญ

พนักงานผลิตน้ำประปา

นายพลพินิจ จันดก

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายพันโท ภาเรือง

พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

นายปรีดี ทุมมา

ผู้ช่วยช่างประปา

นายธวัชชัย กะการดี

คนงานทั่วไป

นายบรรหาร กะดำ

พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

นายสมพร สีมาโลฤทธิ์

พนักงานประจำรถดับเพลิง

นายบริบูรณ์ สีชมพู

พนักงานประจำรถดับเพลิง

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ