Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น (บุญบั้งไฟ) ประจำปี 2567

     เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567องค์การบริการส่วนตำบลนาคาย โดย นางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ร่วมกับภาคีเครือข่ายในเขตพื้นที่ตำบลนาคายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนในเขตพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น (บุญบั้งไฟ) ประจำปี 2567 เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม มรดกประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

[ 05-06-2567 ] Hits:27

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จัดกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านสุขภาพและสวัสดิการของผู้สูงอายุ ประจำปี 2567

     วันที่ 23 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย โดย นางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการเจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จัดกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านสุขภาพและสวัสดิการของผู้สูงอายุ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาคายโดยมีผู้สูงอายุในตำบลเข้าร่วมจำนวนกว่า 150 ท่าน หลังจากเสร็จสิ้นการอบรม ได้มีกิจกรรมรดน้ำขอพร จากผู้สูงอายุและร่วมรำวงย้อนยุค ซึ่งสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน

[ 23-04-2567 ] Hits:136

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "นาคายเกมส์" ประจำปีงบประมาณ2567

     องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี โดยนางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "นาคายเกมส์" ประจำปีงบประมาณ2567 ขึ้นในระหว่างวันที่ 9 - 10 เมษายน 2567 ณ บริเวณสนามกีฬาชั่งคราว องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ตำบลนาคายมีกิจกรรมร่วมกัน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชนและทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบต่อไป ...

[ 04-04-2567 ] Hits:124

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567

     เมื่อวันที่ 18 - 27 มีนาคม 2567 นางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยการลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัข และแมว ในพื้นที่ 13 หมู่บ้านของตำบลนาคาย

[ 29-03-2567 ] Hits:228

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

วัดหนองเป็ด

      วัดหนองเป็ด หรือวัดจอมศรี เป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ ๓ บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลนาคาย  อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๙ ได้รับพระทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๗

[ 01-01-2565 ] Hits:1678

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ