Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน

     เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 6 ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี นางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและความเห็นของประชาชน บ้านดอนหวาย กรณีได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีกลุ่มผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังทิ้งขยะติดเชื้อโดยปราศจากการบริหารจัดการขยะ ซึ่งอาจส่งให้เกิดเชื้อโรคแพร่ระบาดในชุมชน จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่ามีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง จำนวน 2 ราย ซึ่งได้รับการรักษาโดยการนำอุปกรณ์และเครื่องมือในการฟอกไตมาทำการรักษาเองที่บ้านโดยมีญาติผู้ป่วยเป็นผู้ดูแลและบริหารจัดการขยะติดเชื้อ ตามคำแนะนำของแพทย์ แต่ทางญาติผู้ป่วยไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์จึงได้นำขยะติดเชื้อ เช่น...

[ 20-02-2567 ] Hits:231

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ร่วมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY ภายใต้โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

     องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย โดย นางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย มอบหมาย ให้นางสาวปวริศา เพียรใจ นักวิชาการสาธารณสุข จัดกิจกรรมร่วมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY ภายใต้โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อรณรงค์การคัดแแยกขยะรวมถึงการบริหารจัดการขยะเปียกให้ถูกวิธีต่อไป

[ 22-01-2567 ] Hits:193

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

     เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี โดยนางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการแสดงจากโรงเรียนต่างๆพร้อมซุ้มนิทรรศการ และการจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็ก แสดงความสามารถ ที่ตนเองถนัด สนใจ และเหมาะสม ผ่านการแสดงหน้าเวที เพื่อกระตุ้นให้เยาวชน ทราบบทบาทตนเอง...

[ 15-01-2567 ] Hits:214

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

     เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี โดยนางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จัดกิจกรรมโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี2566 ณ บริเวณวัดหนองเป็ด ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการประกวดนางนพมาศ และการประกวดกระทงสวยงาม เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

[ 28-11-2566 ] Hits:195

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

วัดหนองเป็ด

      วัดหนองเป็ด หรือวัดจอมศรี เป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ ๓ บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลนาคาย  อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๙ ได้รับพระทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๗

[ 01-01-2565 ] Hits:1420

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ