Hot News :
หัวหน้าส่วนราชการ

นายตรีภพ กองศรีมา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 0942896622

นายตรีภพ กองศรีมา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 0942896622

 


ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย

นางสาวนิภาพร อ่อนเชียง

หัวหน้าสำนักปลัด
มือถือ 088-1556366

นางรัตนา ผลรักษ์

ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 098–9561955

นายภิญโญ แสนทวีสุข

ผู้อำนวยการกองช่าง
มือถือ 094-2896622

นายตรีภพ กองศรีมา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
มือถือ 0942896622

นายพงศพล พรเจริญ

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
มือถือ 063–4968254

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ