Hot News :

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันศุกร์, 29 ธันวาคม 2566 00:00

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ได้ส่งรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 เพื่อให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานีได้ตรวจสอบนั้น บัดนี้ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี ได้ตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ