Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปี2566 (บริการจัดเก็บภาษี)

วันอังคาร, 18 เมษายน 2566 00:00

  ด้วยงานจัดเก็บรายได้ สักกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จะดำเนินการออกให้บริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ พร้อมกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารและข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการชำระภาษีต่างๆของประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและให้ประชาชนเข้าใจถึงความสำคัญของการชำระภาษีโดยจะออกให้บริการระหว่างวันที่ 20 - 28 เมษายน 2566 จึงประกาศมาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ