Hot News :

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ร่วมกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัว ประจำปี 2567

วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567 00:00

     วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัว ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ดำเนินการโดยกองสวัสดิการสังคม อบต.นาคายร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี นายบัวลม ทรัพย์มูล ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลนาคาย ได้กล่าวต้อนรับทุกท่านที่เข้าร่วมอบรม ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีประชาชนเข้าร่วม จำนวน 40 คน

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ