Hot News :

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น (บุญบั้งไฟ) ประจำปี 2567

วันพุธ, 05 มิถุนายน 2567 00:00

     เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567องค์การบริการส่วนตำบลนาคาย โดย นางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ร่วมกับภาคีเครือข่ายในเขตพื้นที่ตำบลนาคายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนในเขตพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น (บุญบั้งไฟ) ประจำปี 2567 เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม มรดกประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ