Hot News :

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จัดกิจกรรมโครงการวันแม่ ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดี, 10 สิงหาคม 2566 00:00

     เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย โดย นางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรัก ความกตัญญูต่อมารดา และผู้มีพระคุณ และเพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การแสดงของเด็กนักเรียน การแสดงผลงานของนักเรียน และกิจกรรมระบายสีภาพวาดของผู้ปกครองและเด็กนักเรียน

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ