Hot News :

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กปฐมวัย ตามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

วันพฤหัสบดี, 14 กันยายน 2566 00:00

      เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย โดยนางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จัดกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กปฐมวัยตามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ปีงบประมาณ 2566 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับผู้เรียนที่เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียนตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และประสบการณ์อย่างขวางต่อไป

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ