Hot News :

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ประจำปี2566

วันศุกร์, 04 สิงหาคม 2566 00:00

     เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย โดย นางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย มอบหมายให้ นางสาวปวริศา เพียรใจ นักวิชาการสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ลงพื้นที่ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอตาลสุมและปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ในการให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวที่มีอายุ 6 เดือนขึ้นไป ในพื้นที่ตำบลนาคายฟรี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ