Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย เรื่อง การรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ปีการศึกษา2566

วันจันทร์, 24 เมษายน 2566 00:00

      ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ประกอบด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านคำหนามแท่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเป็ดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย เปิดรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ปีการศึกษา2566 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย หมายเลขโทรศัพท์ 045-950847/063-3728627 และทางเว็บไซต์ www.nakhai.go.th

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ